Privacy beleid

Privacyverklaring

Bij inschrijving van een cursus of trainingen vragen wij de volgende gegevens:

Gegevens van de cursist:

Naam, adres, telefoonnummer, emailadres

Gegevens Hond:

Naam, type, geslacht en leeftijd

Het adres gebruiken we alleen als op het laatste moment toch een les/training uitvalt. De mensen die op de grootste afstand van het trainingsveld wonen, worden dan als eerste benaderd ivm de langere reistijd.

Het telefoonnummer wordt alleen gebruikt voor anulering of verschuiving van de les/training (SMS of telefonisch).

Voor de rest wordt bij uitvallen van een lesavonden via de website gecommuniceert als het gaat om de Puppy-, Gevorderden- of de Voorbereiding Agilitycursus. Bij de Agilitytrainingen wordt gebruik gemaakt van een groepsap (Whatsapp) waarvoor iedereen zelf eerst toestemming heeft gegeven om eraan toegevoegd te worden.

Het emailadres wordt alleen gebruikt tijdens de looptijd van de cursus of training. Na afloop van een Puppycursus ontvangt u nog 1x een email ivm een Vervolgcursus.

De gegevens van de hond zijn voor ons van belang om een goede inschatting te maken welke type honden in een groep samen komen.

Gegevens die door u zijn afgestaan aan onze hondenschool worden nooit met iemand anders of met een andere organisatie gedeeld!

De gegevens van de cursisten van onze hondenschool worden opgeslagen op een beveiligde omgeving. Onze computer en website wordt constant voorzien van updates. Onze computer is voorzien van een up to date beveiligingssoftware. Onze website wordt beveiligd door software van Antagonist, de webhost.

Verzoek tot verwijderen gegevens

Na afloop bewaren we uw gegevens voor administratieve doeleinden. Wilt u dat wij al uw gegevens verwijderen, stuur dan een verzoek hiertoe per post, email, sms of app.

<