Bij onze hondenschool starten regelmatig nieuwe cursussen.

Om de lessen plezierig en gestructureerd te laten verlopen hebben we enkele huisregels nodig.

 

Op en rond het trainingsveld

 

Wanneer kan uw hond niet meetrainen?

Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te maken. Omdat zieke honden nu eenmaal rust nodig hebben en daarom niet getraind kunnen worden, is meetrainen helaas niet mogelijk indien uw hond:

 • diarree heeft en/of overgeeft
 • hoest
 • mank loopt
 • veel jeuk heeft
 • kale plekken heeft
 • niet afdoende is ingeënt of de bij zijn leeftijd behorende enting niet heeft gehad

Heeft uw hond één van de bovenstaande klachten dan is ook een bezoek aan uw dierenarts zeer aan te raden!

Loopse teven kunnen alleen in overleg met de instructeur deelnemen aan de les.

Indien uw hond door ziekte of loopsheid niet kan deelnemen aan de les wordt u toch verzocht de lessen bij te wonen, maar dan zonder hond. U kunt dan thuis alsnog met uw hond oefenen zodra de gezondheid van de hond dat weer toestaat.

Algemeen

 1. Hondenschool Agility Maastricht traint beloningsgericht.

  • Bij de door onze hondenschool gebruikte methoden draagt uw hond uitsluitend een gewone halsband, tuigje, Gentle Leader of Halti in combinatie met een normale lijn (dus liever geen flexilijn). Daarnaast verwachten we van u dat u bij elke les een speeltje en voer/beloningen meebrengt.

  • Bij onze trainingsmethoden zijn vanzelfsprekend het gebruik van de volgende gebruiksvoorwerpen verboden: werpkettingen, rammel dingen, slipkettingen stroom- prik- en wurgbanden.

  • Uiteraard gaan we er van uit dat u als cursist die kiest voor onze methoden, geen gebruik zult maken van slaan, schoppen, in het nekvel pakken of andere vormen van geweld t.o.v. uw hond.

 2. U zult alleen een goed resultaat krijgen van onze cursussen als u ook de tips en adviezen opvolgt zowel tijdens de lessen als ook thuis en tijdens wandelen. Dit betekent ook voer en speeltjes mee de straat op nemen tijdens het wandelen!

 3. Voorkom agressie en laat de honden niet aangelijnd snuffelen en spelen met elkaar.

 4. Met klachten en/of problemen wordt van u verwacht dat u dit bespreekt met de instructeur.

 5. Cursisten die bij onze hondenschool trainen dienen 16 jaar of ouder te zijn. Cursisten jonger dan 16 jaar kunnen na overleg en onder begeleiding van een volwassen gezinslid deelnemen aan de training.

 6. Tijdens de training dient er niet gerookt te worden.

 7. Mobiele telefoons s.v.p. tijdens de lessen uitschakelen of op niet storen zetten.

 8. Laat de hond vóór de training goed uit. Mocht er ondanks dat toch een ongelukje gebeuren, dan dient men dit zelf op te ruimen. Zorg ervoor dat u poepzakjes bij u heeft. Laat reuen niet tegen voorwerpen aanplassen! Ook rondom de hondenschool dient het poepvrij te blijven!

 9. Bij deelname aan de Agilitytrainingen dient men gezamenlijk de toestellen op te bouwen en na afloop ook weer op te ruimen.

 10. De toestellen dienen bij opbouwen en afbreken voorzichtig behandeld te worden om schade te voorkomen!

 11. Aan fouten in alle vormen van schrijven door Hondenschool Agility Maastricht, kunt u geen rechten ontlenen.

 12. Wanneer u een inschrijfformulier heeft ingevuld en/of cursusgeld/contributie heeft betaald gaat u automatisch akkoord met de huisregels en geeft daarbij aan deze gelezen en begrepen te hebben.

 13. Parkeren is uitsluitend toegestaan op de daartoe bedoelde plaatsen, zonder dat dit voor overlast zorgt aan derden.

 14. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist Hondenschool Agility Maastricht. Beroep daarop is niet mogelijk!

 

Rondom het betalen en annuleren van lessen

Betaling dient plaats te vinden voor aanvang van ieder nieuwe cursus.

Dit kan door overmaken van het bedrag op NL51 ASNB 0781 2508 54 ten name van Hondenschool Agility Maastri, onder vermelding van de naam van de hond en de startdatum/tijd van de nieuwe cursus. Contante betaling of per pin betalen kan in overleg, maar ook dan geldt de regel voor aanvang van de nieuwe cursus.

 1. Bij annulering van een les door de cursist, zal de groepsles gewoon plaats vinden met de overgebleven cursisten. Inhalen is alleen mogelijk als qua niveau een vergelijkbare groep op een ander tijdstip traint en er in die groep plaats is. Indien de cursist op de vervangende data/tijdstippen niet kan, zal deze vervangende les komen te vervallen.

 2. Bij annulering van een les door Hondenschool Agility Maastricht verschuiven de lessen of bij uitzondering wordt deze op een ander tijdstip ingehaald. Hierdoor krijgt u toch het aantal lessen waarvoor u betaald heeft.

 3. De trainingen worden buiten gegeven. Wanneer de les door extreme weersomstandigheden niet door kan gaan wordt deze verzet. Dit wordt uiterlijk 1 uur voor aanvang van de eerste les gemeld op de website. Het is de verantwoording van de cursist zich hiervan op de hoogte te stellen.
  Indien het tijdens de les gaat onweren wordt de les afgebroken i.v.m de veiligheid van mens en dier, men is dan toch het volledige lesgeld verschuldigd, tenzij anders wordt beslist.

 4. Het niet volgen van de cursus of een deel daarvan is geen reden voor restitutie van cursusgeld. Ziekte, ongeval, verandering van baan e.d. van de baas of van de hond zijn uiteraard risico’s die bij de baas thuishoren en niet bij Hondenschool Agility Maastricht. In overleg kan gekeken worden of de lessen kunnen worden ingehaald in een andere groep, dit kan echter niet worden gegarandeerd.

 5. Indien u niet kunt deelnemen aan een van de lessen, verwachten wij van u een afmelding. Afmeldingen graag zo vroeg mogelijk maar uiterlijk voor 17.30 uur op de dag van les.

 6. Indien u 3 maal op een rij zonder afmelding vooraf niet aan de lessen deelneemt vervallen al u rechten op het vervolgen van uw cursus.

 7. Ruw optreden tegen uw hond (verbaal geweld, slaan, schoppen etc.) is niet toegestaan en hierdoor vervallen al u rechten op verdere deelname aan uw cursus.
  Voor de deelnemers aan agilitywedstrijden geldt deze regel ook tijdens wedstrijden.

 8. Cursusgelden zijn ten alle tijden onder voorbehoud.

 9. Er wordt geen cursusgeld gerestitueerd, met uitzondering van overlijden van de hond. Uw plek is immers gereserveerd!

 

Aansprakelijkheid

Deelname aan onze cursus(sen) is geheel voor eigen risico.
De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.

Hondenschool Agility Maastricht stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen, etc., zowel op als buiten het trainingsveld.
Tevens is Hondenschool Agility Maastricht niet aansprakelijk voor ongevallen met de hond en/of honden onderling.
Schade kan nooit verhaald worden op de instructeur en/of Hondenschool Agility Maastricht.

Iedereen wordt geacht onze huisregels te kennen.
Het niet naleven van onze huisregels kan leiden tot het eenzijdig door Hondenschool Agilitymaastricht beëindigen van de cursus zonder restitutie van het cursusgeld.

 

Privacyverklaring

Bij inschrijving van een cursus of trainingen vragen wij de volgende gegevens:

Gegevens van de cursist:

Naam, adres, telefoonnummer, emailadres

Gegevens Hond:

Naam, type, geslacht en leeftijd

Het adres gebruiken we alleen als op het laatste moment toch een les/training uitvalt. De mensen die op de grootste afstand van het trainingsveld wonen, worden dan als eerste benaderd ivm de langere reistijd.

Het telefoonnummer wordt alleen gebruikt voor anulering of verschuiving van de les/training (SMS of telefonisch).

Voor de rest wordt bij uitvallen van een lesavonden via de website gecommuniceert als het gaat om de Puppycursus, Gevorderden cursus of de Voorbereiding Agilitycursus. Bij de Agilitytrainingen wordt gebruik gemaakt van een groepsap (Whatsapp) waarvoor iedereen zelf eerst toestemming heeft gegeven om eraan toegevoegd te worden.

Het emailadres wordt alleen gebruikt tijdens de looptijd van de cursus of training. Na afloop van een Puppycursus ontvangt u nog 1x een email ivm een Vervolgcursus.

De gegevens van de hond zijn voor ons van belang om een goede inschatting te maken welke type honden in een groep samen komen.

 

Gegevens die door u zijn afgestaan aan onze hondenschool worden nooit met iemand anders of met een andere organisatie gedeeld!

De gegevens van de cursisten van onze hondenschool worden opgeslagen op een beveiligde omgeving. Onze computer en website wordt constant voorzien van updates. Onze computer is voorzien van een up to date beveiligingssoftware. Onze website wordt beveiligd door software van Antagonist, de webhost.

Inschrijfformulieren zijn er voor:

Puppycursus

Gevorderdencursus

Voorbereiding Agilitycursus

 

Wilt u graag inschrijven voor een cursus, maar er staat nog geen startdatum vermeld, gebruik dan het contactformulier.

Vermeldt dan svp:

- Voor welke Cursus u interesse heeft

Uw gegevens:
- Naam
- Adres
- Postcode en Woonplaats
- Minimaal 1 telefoonnummer

De gegevens van uw hond:
- Naam van de hond
- Ras/type hond
- Reu of Teef
- Geboortedatum hond

U ontvangt dan van ons de benodigde informatie.